۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
English
صفحه اصلی
ويژگي هاي قومي
بيشتر جمعيت شهرستان درميان فارس و به همين زبان با گويش محلي تكلم مي كنند اما نژادهاي ديگري نيز در شهرستان ساكنند. عرب وبلوچ از ديگر نژادهاي ساكن شهرستان هستند كه به زبان محلي و فارسي تكلم مي نمايند.
عشاير شهرستان :عشاير به دليل برخورداري از ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص هميشه مورد توجه بوده اند به دليل نقش پررنگ اين جامعه در شهرستان درميان به منظور ترسيم سيماي شهرستان به ويژگيهاي اين جامعه اشاره مختصري مي شود. كوچ نشيني در شهرستان درميان به دليل كمبود منابع آب و نيز مشكلات تامين علوفه دام از گذشته رايج بوده و در حال حاضر نيز جمعييت قابل توجهي به آن اشتغال دارند برابرسرشماري صورت گرفته در تابستان 87 تعداد 2895 خانوار عشاير با جمعيتي معادل 17591 نفر در شهرستان زندگي مي كند كه تعداد دام ايشان 150 هزار راس براورد مي شود عشاير شهرستان بيشتر از طوايف عرب خزائي، عناني، بهلولي ،زرك زهي،بلوچي،كلندرزهي، نخعي،نهتاني،بهمدي وتاجيك هستند. دشت گلميران و دشت طبس به عنوان ييلاق ودشتهاي گلوده و ناميدي به عنوان قشلاق مورد استفاده عشاير قرار مي گيرد مشكلات دسترسي به آب شرب دام و كمبود علوفه از مشكلات عشاير شهرستان است .همچنين عدم مميزي مراتع در مواردي به بروزبرخي مسائل اجتماعي منجر مي شود به دليل اتكاي اقتصاد شهرستان به كشاورزي و دامپروري نقش عشاير در اقتصاد شهرستان قابل توجه است.
از همين رو برنامه ريزي در جهت رفع مشكلات آنها از برنامه اي اساسي دولت به شمار مي رود و در حال حاضر تامين آب شرب دام ،مرمت ايل راهها،تامين سوخت جايگزين و تامين علوفه دام از جمله اقدامات امور عشاير در اين زمينه است .
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/22
تعداد بازدید: 27838
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal